ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA ZELENĚ

Jednou z hlavních činností firmy Ing. Václav Šmejkal – PARK+ je zakládání a údržba zeleně, uličních i krajinných stromořadí, parků, sadů nebo památkově chráněných území (zámecké parky a zahrady, pietní místa), krajinotvorných prvků (ÚSES, VKP apod.), sadové úpravy a realizace zahrad tzv. „na klíč“.

Naší prioritou je osobní přístup k zákazníkovi, který vychází z pečlivého seznámení s řešenou lokalitou a jejím bezprostředním okolím.

V této oblasti nabízíme komplexní služby:

  • konzultace
  • inventarizace zeleně
  • návrh řešení jednotlivé lokality či koncepce zeleně v celé obci
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění potřebných vyjádření a povolení orgánů státní správy
  • vlastní realizace celého projektu
  • jednorázová nebo pravidelná údržba založené zeleně