ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ

Další oblastí naší činnosti je realizaci travnatých ploch, které zakládáme dvěma způsoby – přímým výsevem a pokládkou travních koberců.

Přímý výsev

Jedná se o založení trávníku výsevem do předem připravené půdy (hrubé terénní úpravy, finální modelace, nakypření, obohacení zeminy vhodným půdním substrátem, výsev, válcování, zálivka).

Pokládka travních koberců

Jedná se o rychlé a systémové řešení  pro plochy, které vyžadují okamžitou reprezentativní funkci (sportovní trávníky, veřejné plochy, rodinné  zahrady).

Lehká zátěž je možná po několika dnech, normální zátěž zhruba po 3-5 týdnech. Příprava ploch pro pokládku travního koberce je podobného rozsahu jako u výsevu.

Svým zákazníkům nabízíme před vlastním založením trávníku možnost instalace závlahového systému a následnou pravidelnou údržbu travních ploch:

  • Jarní údržba – spočívá zejména ve vertikutaci, provzdušnění  (aerifikace, pískování, dosetí poškozených míst a jednorázové aplikaci výživy).
  • Podzimní údržba – jedná se o přípravu trávníku na zimu, kdy provedeme seč, odstraníme plevele, v případě nutnosti vertikutaci a dosev, zajistíme výživu trávníku a ochranu proti chorobám.
  • Celoroční údržba – zahrnuje kromě výše uvedených prací pravidelnou seč, průběžné přihnojování a likvidaci plevelů a vzniklého bioodpadu.