VEŘEJNÁ ZELEŇ

Součástí všech měst i obcí je zeleň, jejíž funkce je, obzvlášť ve veřejném prostoru, nezastupitelná.  Zeleň v obci zlepšuje kvalitu ovzduší (zachytává drobné prachové částice, snižuje množství oxidu uhličitého a přízemního ozónu v atmosféře apod.), zejména v horkém létě citelně zlepšuje klimatické podmínky (ochlazuje a zvlhčuje vzduch).

Zeleň je v obci velmi důležitým prvkem, a proto je dobré nepodceňovat všechny její funkce, ale naopak je využít pro rozvoj obce.

S ohledem na obecně se zhoršující stav životního prostředí je ovšem zcela nezbytné o zeleň veřejných prostranství pravidelně pečovat. Základním nástrojem péče o zeleň bývá její pečlivá inventarizace, která zároveň nastaví optimální plán běžné, pravidelné péče.

Dobrý zdravotní stav vzrostlých dřevin, trávníků, keřových porostů podstatně zvyšuje estetické cítění lidí a tvoří z veřejných prostranství příjemné místo k životu.

Jednou z hlavních činností firmy Ing. Václav Šmejkal – PARK+ je právě zakládání a údržba veřejné zeleně, uličních i krajinných stromořadí, parků, sadů nebo památkově chráněných území (zámecké parky a zahrady, pietní místa).

 

Naší prioritou je osobní přístup k zákazníkovi, který vychází z pečlivého seznámení s řešenou lokalitou a jejím bezprostředním okolím.

V této oblasti nabízíme komplexní služby:

  • konzultace
  • inventarizace zeleně
  • návrh řešení jednotlivé lokality či koncepce zeleně v celé obci
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění potřebných vyjádření a povolení orgánů státní správy
  • vlastní realizace celého projektu
  • jednorázová nebo pravidelná údržba založené zeleně