KÁCENÍ DŘEVIN

V případech, kdy dojde k závažnému poškození dřeviny (výrazné snížení provozní bezpečnosti stromu díky mechanickému či fytopatogennímu poškození), nebo je nutné z pěstebních či kompozičních důvodů přistoupit k jejímu pokácení, nabízíme kompletní služby spojené s kácením, a to včetně následného úklidu a likvidace vzniklé dřevní hmoty.

Naše nabídka zahrnuje:

  • kácení dřevin klasickou technikou
  • u problematických stromů za pomoci vysokozdvižné plošiny
  • v nepřístupném terénu tzv. rizikové kácení za použití stromolezecké techniky

 

Kácení provádí proškolení pracovníci s platným osvědčením pro práci s motorovou pilou, pro práci  ve výškách a s certifikací ČCA (Český certifikovaný arborista).

Firma Ing. Václav Šmejkal – PARK+ je pojištěna pro případ poškození cizího majetku činností  firmy ve výši 10 mil Kč.