PORADENSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST

Při zpracování kompletní projektové dokumentace (od stupně studie po finální podobu projektu) jsme schopni našim zákazníkům nabídnout všechny potřebné dílčí části, a to zejména konzultaci s externími specialisty a orgány státní správy. Na žádost investora zajistíme veškerá potřebná povolení a vyjádření.  

V návaznosti na zpracované inventarizace a projekty dále zajišťujeme komplexní  administraci žádostí na dostupných podpůrných fondech (Operační program životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální operační program (ROP) Jihozápad, Programové dotace Jihočeského kraje či Státní zemědělský intervenční fond).